Tájékoztatás Fix IP és szüneteltetési díjakról

Tisztelt Előfizetőnk!

Ezúton tájékoztatjuk a 2016. július 1-től életbe lépő internetszolgáltatásra vonatkozó ÁSZF változásról:

Az eddigi 0 Ft helyett

  • az alapszolgáltatáson felüli fix IP cím díja bruttó 2.032 Ft/db/hó;
  • szolgáltatás szüneteltetése esetén csökkentett előfizetési díjat számolunk fel, amelynek díja

bruttó 300 Ft/hó.

Egy havi díjat elengedünk Önnek!

Meglévő Előfizetőinknek – díjazva eddigi hűségüket – a fenti díjakat július hónapban elengedjük! Augusztus hónaptól azonban számlázásra kerülnek ezek az összegek.

 

A fentiek értelmében módosulnak Általános Szerződési Feltételeink. A módosított ÁSZF-ek a www.green.co.hu weboldalakon 30 nappal a hatálybalépést megelőzően elérhetők. Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az előfizető a jelen értesítést követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést.  Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.

 

Üdvözlettel:                                     Greencom Kft.

Szombathely, 2016. június 24.

Tisztelt Ügyfeleink!

Megkérjük Önöket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel
NE hozzák vissza modemeinket irodáinkba!

Korábbi levelünkben többek között tájékoztattuk Önöket az eszközleadási határidőről, de ettől Ügyfeleink és munkatársaink védelme érdekében eltekintünk.

Az Önöknél maradt modem térítési díját
sem most, sem a jövőben
nem számoljuk fel!

Köszönjük együttműködésüket! Vigyázzunk egymásra!