Fogyasztói jogok érvényesítése

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény

Az előfizető a panaszát szóban vagy írásban közölheti a szolgáltatóval. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

  1. személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
  2. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb harminc napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan harminc napon belül köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles.

A jegyzőkönyv minta itt olvasható vagy tölthető le:

pdf   Jegyzőkönyv a fogyasztó szóbeli panaszáról